IMG_0722ANS HARTNAGEL

Portefeuille:

Integraal veiligheidsbeleid (met huiselijk geweld en verwarde personen)

Leefbaarheid en Sociale Veiligheid (incl. kwetsbare buurten, sociale cohesie, welzijnswerk en buurtwerk)

Handhaving (incl. dierenwelzijn)

Jeugdbeleid en Jeugdhulp (incl. CJG en Capsloc)

Projectwethouder Denk-en-doe-mee-fonds

Wijkwethouder Schollevaar en Middelwastering

1e locoburgemeester


 

MAARTEN STRUIJVENBERGmaarten struijvenberg-2

Portefeuille:

Stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening

Projectwethouder Omgevingswet

Welstand- en monumentenbeleid

Hoofdverkeersinfrastructuur

Verkeer en vervoer (incl. vervoersautoriteit)

Wonen (incl. woonoverlast)

Onderwijshuisvesting

Wijkwethouder Rivium en Fascinatio

 


MARC WILSONWilson, Marc - raadslid Leefbaar Capelle 2018

Portefeuille:

Wmo/AWBZ (incl. ouderen, respijt en mantelzorgers, aanpak eenzaamheid)

Projectwethouder Transformatie sociaal domein 2.0

Volksgezondheid

Promen

Emancipatie, integratie en participatie

Vrijwilligersbeleid

Buitenruimte (beheer en beleid)

Straatreiniging en afvalinzameling

Wijkgericht werken

Wijkwethouder Oostgaarde

3e locoburgemeester