•  _MG_4625

   ANS HARTNAGEL

   Portefeuille Integraal veiligheidsbeleid Leefbaarheid en Sociale Veiligheid (incl. kwetsbare buurten, sociale cohesie, sociaal cultureel werk en buurtwerk)

   Handhaving (incl. dierenwelzijn)

   Jeugdbeleid en Jeugdzorg (incl. CJG en Capsloc)

   Volksgezondheid

   Wijkwethouder Schollevaar


  • DICK VAN SLUIS

   Portefeuille Stadsontwikkeling en Ruimtelijke Ordening

   Welstand en Monumentenbeleid

   Projectwethouder kansengebieden (incl. Centrumontwikkeling)

   Wonen (incl. woonoverlast)

   Verkeer en Vervoer (incl. Vervoersautoriteit)

   Wijkwethouder Middelwatering.


  • Wilson, Marc - raadslid Leefbaar Capelle 2018