• ANS HARTNAGEL

  Portefeuille Integraal veiligheidsbeleid Leefbaarheid en Sociale Veiligheid (incl. kwetsbare buurten, sociale cohesie, sociaal cultureel werk en buurtwerk)

  Handhaving (incl. dierenwelzijn)

  Jeugdbeleid en Jeugdzorg (incl. CJG en Capsloc)

  Volksgezondheid

  Wijkwethouder Schollevaar


 • DICK VAN SLUIS

  Portefeuille Stadsontwikkeling en Ruimtelijke Ordening

  Welstand en Monumentenbeleid

  Projectwethouder kansengebieden (incl. Centrumontwikkeling)

  Wonen (incl. woonoverlast)

  Verkeer en Vervoer (incl. Vervoersautoriteit)

  Wijkwethouder Middelwatering.


 • JEAN PAUL MEULDIJK

  Portefeuille Financien en grondzaken (incl. inpikgroen en tarieven Crematorium)

  Buitenruimte (beleid en beheer incl. wijkgericht werken)

  Straatreiniging en afvalinzameling

  Promen

  Personeel en organisatie Facilitaire diensten (incl. maatschappelijk vastgoed)

  Wijkwethouder Schenkel.