_MG_4625

ANS HARTNAGEL

Portefeuille Integraal veiligheidsbeleid Leefbaarheid en Sociale Veiligheid (incl. kwetsbare buurten, sociale cohesie, sociaal cultureel werk en buurtwerk)

Handhaving (incl. dierenwelzijn)

Jeugdbeleid en Jeugdzorg (incl. CJG en Capsloc)

Volksgezondheid

Wijkwethouder Schollevaar


DICK VAN SLUIS

Portefeuille Stadsontwikkeling en Ruimtelijke Ordening

Welstand en Monumentenbeleid

Projectwethouder kansengebieden (incl. Centrumontwikkeling)

Wonen (incl. woonoverlast)

Verkeer en Vervoer (incl. Vervoersautoriteit)

Wijkwethouder Middelwatering.


Wilson, Marc - raadslid Leefbaar Capelle 2018

Marco Wilson

Portefeuille