Fractieleden

 • CHARLOTTE VAN DORP

  Mijn naam is Charlotte van Dorp. Politiek heeft altijd mijn aandacht en interesse gehad. Locale politiek bedrijven geeft inzage in de sociale leefomgeving van buurtbewoners en de mogelijkheid om ook daadwerkelijk bij te dragen aan het creëren van een zo optimaal mogelijk leefklimaat. Waardoor iedere Capellenaar zich ook echt veilig en thuisvoelt in zijn/haar stad. […]

  FUNCTIE:Commissie Dienstverlening en Economie (DE)

  TELEFOON:06-51687495

  EMAIL:charlotte@leefbaarcapelle.nl

 • EDDY PATTY

 • VANESSA KING – DE HOOG

  Mijn naam is Vanessa King – de Hoog. Al heel mijn leven woon ik in Capelle en ik wilde graag wat betekenen voor mijn gemeente. Als je dan de kans krijgt om mee te beslissen en denken over belangrijke zaken die spelen in Capelle dan is een groot goed. Dit is de tweede periode dat […]

  FUNCTIE: Commissie Stadsontwikkeling en Beheer (SOB)

  TELEFOON: (010) 4518845

  EMAIL: vanessa@leefbaarcapelle.nl

 • GERRIT SPRUIT

 • ALBERT VAN BART

  Mijn naam is Albert van Bart. Ik wil mijn bijdrage leveren aan een leefbaar en veilig Capelle. Een stad waar iedereen zich thuis kan voelen en waar het goed wonen en recreëren is. Omdat ik in de loop der jaren vele bestuurlijke functies heb bekleed, zowel op school (medezeggenschapsraad), bij werkgevers (ondernemingsraad) en in het […]

  FUNCTIE: Commissie Beheer, Veiligheid en Middelen (BVM)

  TELEFOON: 06-27825353

  EMAIL: albert@leefbaarcapelle.nl

©LEEFBAAR CAPELLE 2018. ALL RIGHTS RESERVED.