NIEUWS

  • De vergaderingen van het WOP Schollevaar worden zoals altijd erg druk bezocht. Vanuit de gemeente waren aanwezig Piet van Noorden (wijkcoördinator), 2 mensen van Handhaving en ook de politie was kort aanwezig. Helaas kon wijkwethouder Ans Hartnagel er niet bijzijn wegens andere bestuurlijke verplichtingen. Paul van Gink opent de vergadering met het positieve rapport van […]

  • Juist nu het voor iedereen lastiger wordt om rond te komen met minder en vele gemeenten de oplossing zoeken in meer belastingen en minder voorzieningen blijft Capelle op haar koers. Zo dalen de lasten en behouden we voor de komende jaren wel het gratis openbaar vervoer voor onze 65-plussers en weten we zelfs extra geld […]

  • In de commissievergadering van maandag 14 oktober is het gratis openbaarvervoer voor 65-plussers tot 2018 weer gewaarborgd. Met een ruime meerderheid, zowel vanuit de coalitie als de oppositie is dit voorstel van het college aangenomen. Eén van de prioriteiten van Leefbaar Capelle is dus weer veilig gesteld. Juist nu de zorg steeds meer wordt uitgekleed, […]

  • Op 25 september bracht de gemeenteraad een bezoek aan Capelle-west. Na ontvangst in het buurtcentrum trokken de raadsleden de wijk in. Eerst naar het winkelcentrum aan de Karel Doormanstraat, vervolgens een flinke wandeling naar de IJsselwerf van IHC. Deze werf is onlangs nieuw leven ingeblazen. In een hal ligt een gedeelte van de romp van […]

  • Het college nodigde de Capellenaren uit om te ervaren hoe het voelt als je met de auto over de kop slaat en op je dak blijft liggen. Het NVI (Nederlands Verkeers Instituut) had doorvoor en auto meegenomen die, door een druk op de knop, op z’n dak terecht kwam. Natuurlijk met een inzittende. Er werd […]

©LEEFBAAR CAPELLE 2018. ALL RIGHTS RESERVED.