NIEUWS

  • Zoals elk jaar met Pinksteren, heeft CVV Zwervers weer een grandioos voetbaltournooi georganiseerd met jeugdploegen uit Nederland, Spanje, Italië, Engeland, België, Zwitserland en Frankrijk. Het tournooi werd uiteindelijk gewonnen door de jeugd van Barcelona

  • Raad 15-04-2019 11A & 11B Warmtetransitieagenda “stap voor stap naar een aardgasvrije stad” Programma Duurzaamheid 2019-2022 “Slim op weg naar een duurzaam Capelle” De documenten die we hier bespreken bij dit agendapunt zijn namelijk een rechtstreeks uitvloeisel van landelijke beslissingen. Beslissingen die in onze ogen onder druk en te snel zijn genomen. De klimaatakkoorden van […]

  • Het Capels college van B&W stelt de gemeenteraad voor om waterspeelplaats ‘De Watervallei’ aan te leggen in het Schollebos, aan de rand van het evenemententerrein bij de klimpiramide. Het voorstel is gebaseerd op de vele reacties van Capellenaren. Zij hebben in januari en februari hun mening gegeven over 3 locaties die de gemeente voorstelde. “Ik […]

  • Tijdens de Raadsvergadering van 18 maart 2019, presenteerde de fractie van Leefbaar Capelle een motie, daarin ondersteunt door een 31 van de 33 raadsleden (alleen Groen Links stemde tegen), waarin zij aandringt op de enige juiste keuze voor de ophanden zijnde keuze voor de nog te realiseren oeververbinding; en wel de Oost-Oost variant Ridderkerk-Krimpenerwaard. Zij […]

  • Op 13 maart heeft de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden. Een belangrijk onderwerp was de verkiezing van 2 nieuwe bestuursleden om aan het Huishoudelijk Reglement te voldoen. Onder onze leden hebben zich daarvoor een tweetal leden aangegeven dat zij geïnteresseerd zijn in deze functie. Gezien het feit dat er niet meer kandidaten waren voor de twee […]

©LEEFBAAR CAPELLE 2018. ALL RIGHTS RESERVED.