Klik op het evenement voor meer informatie.

De weergave in dag, maand of lijst weergave regelt u hieronder naast de blauwe zoekknop.

Laatste afgelopen Evenementen

Fractievergadering

In de fractievergadering staat de commissieweek centraal. Hierin ondermeer de Najaarsnota. De vergadering is digitaal. Wilt u voorafgaand tussen 19.00 en 20.00 de fractie spreken? Neem dan contact op met de fractievoorzitter of via fractie@leebaarcapelle.nl

Raadsbrede Corona Commissie

Vanavond vergaderd de raad in commissieverband. De burgemeester geeft de laatste stand van zaken met betrekking tot de Corona situatie en dan met name specifiek voor Capelle. Tevens wordt een uitleg gegeven hoe de tweede kamer verkiezingen zullen gaan plaatsvinden Deze vergadering is live te volgen via de raadskalender

Raadsvergadering Stemmingen

Vandaag vinden de stemmingen plaats.   De raadsvergadering van de gemeenteraad van Capelle aan den IJssel. De wijze van vergaderen is digitaal. Leefbaar Capelle heeft gelet op ondermeer de aangescherpte regels een beroep gedaan op alle fracties, om ondanks de beperkingen die dit met zich meebrengt, de vergadering digitaal te doen. 

©LEEFBAAR CAPELLE 2020. Alle rechten voorbehouden.