Klik op het evenement voor meer informatie.

De weergave in dag, maand of lijst weergave regelt u hieronder naast de blauwe zoekknop.

Spreekuur Leefbaar Capelle

Leefbaar Capelle is digitaal bereikbaar op het spreekuur. Wilt u iets kwijt? Heeft u een opmerking of vraag of wilt u eens van gedachte wisselen? Neem contact op met de fractie. Van kwart voor 7 tot kwart voor 8 is de fractievoorzitter aanwezig. We stellen het op prijs als u ons een berichtje stuurt als […]

Fractievergadering LC

In deze fractievergadering wordt ondermeer de raadsvergadering voorbereid waarin de begroting 2021 wordt behandeld. De vergadering vindt digitaal plaats. Voorafgaand aan de fractievergadering kunt u gebruik maken van het spreekuur. Dit zal ook digitaal plaatsvinden.

©LEEFBAAR CAPELLE 2020. Alle rechten voorbehouden.