Klik op het evenement voor meer informatie.

De weergave in dag, maand of lijst weergave regelt u hieronder naast de blauwe zoekknop.

Commissie Bestuur, Veiligheid en Middelen (BVM)

In deze commissie worden de programma's uit de begroting 2021 besproken. Deze is niet fysiek, maar vindt digitaal plaats. De commissie is te beluisteren via de raadskalender.

Commissie Stadsontwikkeling en Beheer (SOB)

In deze commissie wordt de begroting 2021 behandeld. Deze is niet fysiek, maar vindt digitaal plaats. De commissie is te beluisteren via de raadskalender.

Commissie Samenleving en Economie (SLE)

In deze commissie wordt ondermeer de begroting 2021 besproken. Deze is niet fysiek, maar vindt digitaal plaats. De commissie is te beluisteren via de raadskalender.

Commissie Stadsontwikkeling en Beheer (SOB)

In deze commissie wordt programma 7 van de begroting 2021 behandeld. Deze is niet fysiek, maar vindt digitaal plaats. De commissie is te beluisteren via de raadskalender.

Thema-avond regiovisie GRJR

Deze thema avond staat in het teken van de ontwikkeling van de regiovisie Jeugdhulp binnen de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond. Deze bijeenkomst is digitaal en kan via de raadskalender worden beluisterd.

Commissie Samenleving en economie

De voortzetting van de commissie vergadering waarin de begroting wordt behandeld. Deze vergadering is digitaal. U kunt deze vergadering volgen via de raadskalender.

©LEEFBAAR CAPELLE 2020. Alle rechten voorbehouden.