Maandag 3 maart 2014. Leefbaar Capelle (Ton Lange),VVD (Nico van Veen), SGP (Arnold Weggeman) en D66 (Pieter Holkamp) namen deel aan een debat over de zorg wat georganiseerd was door INIS. De opkomst was ca. 30 personen. Er ontspon zich een levendige discussie. VoorLeefbaar Capelle staan de 3 D’s voor decentralisaties voor Durven, Denken en Doen!