In het Algemeen Dagblad van maandag 25 november staat een artikel over het invoeren van een aangepaste Rotterdamwet door de woningcorporaties Woonstad, Havensteder, Woonbron en Vestia, welke werkzaam zijn in vijf buurten in de deelgemeente IJsselmonde. Deze aanpassingen zijn bedoeld om de instroom van kansarme nieuwkomers te ontmoedigen. Het gaat om in totaal 1600 woningen in delen van Lombardijen, Hordijkerveld, Tuinhoven en de Beverwaard.

Wie daar wil wonen moet een baan hebben, niet eerder voor overlast hebben gezorgd en geen psychische aandoening hebben.

Leefbaar Capelle probeert al jarenlang de toewijzing in kwetsbare Capelse buurten te reguleren om zodoende het absorptievermogen van die buurten te vergroten door eerst de gelegenheid en de tijd te krijgen voor het grondig oplossen en aanpakken van de multiproblematiek die ook dikwijls achter de voordeuren te vinden is.

Daarom heeft de fractie van Leefbaar Capelle de volgende vraag aan het college:

“Is het college bereid om op korte termijn in gesprek te gaan met de directie/bestuur van Havensteder om te bespreken hoe de aanpassingen van de Rotterdamwet ook in sommige buurten van Capelle toegepast kunnen worden?”