Vragen ex artikel 38 RvO

Geacht College,

Er is landelijk veel te doen inzake de toeslagen affaire.

Ook in Capelle aan den IJssel is uw College en met name wethouder Ans Hartnagel al geruime tijd bezig om daar waar mogelijk een helpende hand te bieden aan de Capellenaren die slachtoffer zijn van deze toeslagen affaire. Wij begrijpen dat het achterhalen wie deze Capelse slachtoffers zijn door privacy wetgeving gecompliceerd ligt.

Het College heeft vrij recent de Capelse slachtoffers opgeroepen zich te melden zodat daar waar nodig ondersteuning gegeven kan worden.

Inmiddels is het kabinet “gevallen” over deze toeslagenaffaire  en is demissionair. De rijksoverheid heeft inmiddels het gebaar gemaakt om de schulden van de slachtoffers bij de rijksoverheid kwijt te schelden. Ook een aantal gemeenten waaronder onze buur Rotterdam is overgegaan tot het kwijtschelden van (gemeentelijke) schulden.

 

Leefbaar Capelle heeft in dit licht de navolgende vragen:

  1. Heeft u inmiddels zicht op hoeveel Capelse gezinnen slachtoffer zijn van deze toeslagen affaire;
  2. Heeft het college deze slachtoffers ook in beeld, met andere woorden zijn deze ook bekend;
  3. Is het college op de hoogte van de kwijtscheldingsregeling zoals deze ook recent door Rotterdam is bekend gemaakt;
  4. Ziet het college reden/aanleiding om in het kader van hulp aan deze slachtoffers daar waar deze Capelse slachtoffers hierdoor schulden hebben opgelopen bij de gemeentelijke overheid (Capelle aan den IJssel) deze schulden kwijt te schelden;
    1. Zo ja op welke termijn denkt u hiertoe over te kunnen gaan;
    2. Zo nee waarom niet.

Wij verzoeken u deze vragen/oproep zo spoedig mogelijk te beantwoorden.

Bij een negatief antwoord op vraag 4 overwegen wij een motie vreemd tijdens de raad van februari.

 

Namens Leefbaar Capelle

C.A.J. Schaatsbergen