Geachte heer Van Bart,

In antwoord op uw vraag ex artikel 38 van het Reglement van Orde over het inzetten van knalsensoren in de strijd tegen vuurwerkoverlast delen wij u het volgende mee.

Vraag

Is …………………..

Schermafbeelding 2015-01-31 om 09.03.16